Sơ đồ mặt bằng chi tiết Tòa B2.1 HH02E và D (Chung Cư Cienco Thanh Hà)

Dưới đây là bản vẽ chính thức và chính xác nhất của tòa nhà B2.1 HH02E và D (2 tòa có thiết kế như nhau) thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà của Cienco 5 Land. Sơ đồ dưới đây bao gồm các tầng căn hộ phổ thông nằm từ tầng 3 tới tầng 18.


B2.1 HH02E tang 3-18 Bang Thong ke dien tich