Sơ đồ mặt bằng chi tiết Tòa B2.1 HH02C (Chung Cư Cienco Thanh Hà)

Dưới đây là bản vẽ chính thức và chính xác nhất của tòa nhà B2.1 HH02C thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà của Cienco 5 Land. Sơ đồ dưới đây bao gồm các tầng căn hộ phổ thông nằm từ tầng 3 tới tầng 19.

Tổng quan diện tích