Sơ đồ Chung cư B1.3 HH03

Bản sơ đồ tòa nhà chung cư B1.3 HH03-A bao gồm sơ đồ mặt bằng tầng 1 (Kiot), mặt bằng tầng 2 (gồm cả phòng sinh hoạt) và sơ đồ mặt bằng tầng 3.

Mặt bằng tầng 2 chung chư B1.3-HH03A (Bao gồm phòng sinh hoạt chung)

Mặt bằng tầng 3 chung chư B1.3-HH03A

Mặt bằng tầng KIOT tầng 1 chung chư B1.3-HH03A

Bản sơ đồ tòa nhà chung cư HH03-B bao gồm sơ đồ mặt bằng tầng 1 (Kiot), mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2 chung chư B1.3-HH03B

Mặt bằng KIOT tầng 1 chung chư B1.3-HH03B

Bản sơ đồ tòa nhà chung cư HH03-C bao gồm sơ đồ mặt bằng tầng 1 (Kiot), mặt bằng tầng 2

Mặt bằng KIOT tầng 1 chung chư B1.3-HH03C

Mặt bằng tầng 2 chung chư B1.3-HH03C

Dưới đây là bản mặt bằng chi tiết các phòng thuộc chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Cienco 5