Mặt bằng chi tiết tòa nhà B1.3 HH03B Cienco Thanh Hà

Bản mặt bằng chi tiết tòa nhà B1.3 HH03B thuộc dự án Cienco Thanh Hà được cập nhật mới nhất vào ngày 28/09/2017 và là thông tin chính thức – duy nhất của chủ đầu tư. Bài viết bao gồm mặt bằng chi tiết tầng 2 (bao gồm cả hội trường), mặt bằng chi tiết tầng 3 tới 19 và mặt bằng kiot tầng 1.

Quý khách có thể xem trực tiếp chi tiết mặt bằng trong bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp Mrs Tuyết 092-525-6868 (ciencothanhha@gmail.com ) để nhận bản bộ tài liệu mặt bằng chi tiết toàn bộ các tòa nhà thuộc HH03 cũng như các thông tin khác về dự án Cienco Thanh Hà.

>> Tổng quan chung cư B1.3 HH03

Mặt bằng chi tiết tầng tầng 2 tới tầng 19 tòa nhà B1.3 HH03B

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tòa nhà HH03B tầng 2 tới tầng 19

Mặt bằng chi tiết tầng Kiot (Tầng 1) tòa nhà B1.3 HH03B

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1

Mặt bằng chi tiết kiot tầng 1