Mặt bằng chi tiết tòa nhà B1.3 HH03A Cienco Thanh Hà

Bản mặt bằng chi tiết tòa nhà B1.3 HH03A thuộc dự án Cienco Thanh Hà được cập nhật mới nhất vào ngày 28/09/2017 và là thông tin chính thức – duy nhất của chủ đầu tư. Bài viết bao gồm mặt bằng chi tiết tầng 2 (bao gồm cả hội trường), mặt bằng chi tiết tầng 3 tới 19 và mặt bằng kiot tầng 1.

Quý khách có thể xem trực tiếp chi tiết mặt bằng trong bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp Mrs Tuyết 092-525-6868 (ciencothanhha@gmail.com ) để nhận bản bộ tài liệu mặt bằng chi tiết toàn bộ các tòa nhà thuộc HH03 cũng như các thông tin khác về dự án Cienco Thanh Hà.

>> Tổng quan chung cư B1.3 HH03

Mặt bằng chi tiết tầng tầng 2 (Bao gồm hội trường) tòa nhà B1.3 HH03A

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng tòa nhà HH03A chung cư cienco Thanh Hà

Mặt bằng chi tiết tầng tầng 3 tới tầng 19 tòa nhà B1.3 HH03A

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chung cư HH01A Tầng 3-19

Mặt bằng chi tiết tầng Kiot (Tầng 1) tòa nhà B1.3 HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A

Mặt bằng Kiot tầng 1 tòa nhà HH03A